Qualitat

Des de l'any 2004 disposem de la certificació IATF 16949 i treballem sobre la base de la VDA 6.3 per al sector de l'automoció.

POLÍTICA DE QUALITAT

El precepte màxim de la Política de Qualitat de FUNMAK, SL. és la total satisfacció del client al menor cost, assegurant la rendibilitat de la companyia, per mitjà del:

"Compliment sense restriccions de tots els requisits acordats amb el client, els legals i els reglamentaris"

Aquest compliment està basat en el coneixement del nostre context d'actuació, en l'anticipació de les necessitats i expectatives de les nostres parts interessades, relatives a la qualitat del producte i servei que li subministrem. Per això, és absolutament necessari que la nostra estratègia es centri de forma rigorosa i continua en els següents quatre eixos: La qualitat total, la integració dels proveïdors, implicació amb el personal i la constant innovació en els nostres sistemes de producció.

El nostre sistema de gestió basat en la norma IATF 16949 s'ha dissenyat per tal de adaptar-nos als canviants requisits de mercat per mitjà de la millora contínua de productes i serveis, i la reducció dels defectes en planta.

La qualitat total s'obté amb la participació de tots els membres de la companyia, inclosos els proveïdors, i està basada en el principi de:

"La millora contínua"

La Qualitat Total és, en definitiva, una cultura que es recolza en un llenguatge, en uns mètodes i en uns útils comuns descrits en el Sistema de Gestió de la Qualitat, i que exigeix la implicació permanent de tots els membres de l'organització per millorar:

 • Les seves decisions estratègiques i els objectius.
 • Els seus funcionaments.
 • Els seus productes i serveis, en relació amb el seu entorn.

El desplegament de la política de qualitat a cada departament de la companyia assegura que sigui adequadament entesa i efectivament implantada en el treball diari, i crea un marc per establir i fer un seguiment dels Objectius de la Qualitat, dins el Comitè de Qualitat i / o Revisions per la Direcció.

POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

FUNMAK basa el seu model de gestió tant en el compliment dels requisits dels seus clients, com en assoliment de les expectatives i necessitats que poden expressar les diferents parts interessades.

És en aquest entorn en què hem desenvolupat la nostra política de responsabilitat empresarial, que s'estructurarà i definirà sobre 4 pilars bàsics:

  Lleialtat

  Honestedat i imparcialitat

  Respecte

  Lideratge

Objectius

lupa2

Maquinària + control de test de corrosió

IMG_20170420_114540

Visualització i control superficial

calidad3_3

Control monitorat

Control i evolució mesurats mitjançant programes 3D

Relació d'equips d'assaig i mesurament