Know-How

Funmak planteja propostes de millora basades en els punts següents

  • Propostes de reducció de pes de les peces
  • Equilibri entre la producció anual i les cavitats òptimes del motlle segons l'estudi de la geometria de la peça
  • Adequació del disseny en 3D de la peça a partir d'un estudi minuciós de les toleràncies permeses a fi d'obtenir peces amb les dimensions correctes i centrades en la primera prova del motlle

La construcció dels motlles es basa en

Disseny minuciós del motlle basat en normes tècniques internes pròpies retroalimentades amb els nostres AMFE, PPAP i APQP

Motlles robustos

Utilització dels millors acers i tractaments

Quan ho considerem necessari, apliquem tecnologies de simulació (mold flow)

El disseny del motlle evita l'operació d'estampacióración de matrizado


Mitjançant l'aplicació de tots els punts anteriors aconseguim motlles de llarga durada sense alteracions de qualitat.

3d_2

Estudi i optimització 3D = aportem valor al procés i al client

inj25

Fabricació automàtica i integral

maquinaria4

Millora constant del control del procés

tridi4_1

Un bon desenvolupament = un procés estable