Know-How

Funmak planteja les propostes de millora basades en els següent punts

1

Propostes de reducció de pes de les peces

2

Agilitat i rapidesa en l’en presentació i lliurament de les IS a causa del nostre òptim sistema de AMFE, PPAP i APQP’s

3

Adequació del 3D Peça a partir d’un minuciós estudi de les toleràncies permeses amb la finalitat d’obtenir peces dimensionalment correctes i centrades en la 1a prova del motlle.

La construcció dels motlles es basa en

  • Un minuciós disseny del motlle basat en les nostres normes tècniques i col·laboració directa amb els nostres motllistes
  • Aplicación tecnologías de simulación de flujo (Mold Flow, InspireCast o similar)
  • Disseny de motlle evitant l’operació de matriuat
  • Ús dels millors acers i tractaments
  • Motlles robustos

ALGUNS DELS NOSTRES

Clients